Skip to main content

Korfbal

Binnen de vereniging S.C. Movado worden verschillende type korfbal gespeeld. Hoe dat zit lees je via onderstaande button!

Wedstrijd Korfbal

De wedstrijdkorfballer stelt in zijn sportbeleving de prestatie centraal. Door training (vaak tweemaal per week) tracht hij of zij zich optimaal voor te bereiden om in de wedstrijden op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen presteren. Het KNKV bepaalt in overleg met de verenigingen de voorwaarden...

G-korfbal

G-korfbal is korfbal voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In eerste instantie wordt vaak terughoudend gereageerd binnen een vereniging op het verzoek om een G-korfbal team op te richten. Niet terecht, zo blijkt, want de ervaringen van verenigingen waar al G-korfbal wor...

Breedte Korfbal

De korfballer, die deelneemt aan het breedtekorfbal stelt in zijn sportbeleving het meedoen centraal en niet de prestatie. Uiteraard wordt er gespeeld om te winnen, maar de opofferingen die hiervoor door de deelnemers worden gedaan zijn niet zo groot als bij de wedstrijdkorfballers. Daar het de g...