Skip to main content

Het bestuur van Movado

Het bestuur van S.C. Movado voert het vastgestelde beleid uit en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Ieder bestuurslid heeft een eigen taakgebied (commissies/ werkgroepen en aandachtsgebieden). Op deze pagina vind je de taakgebieden en contactgegevens van de bestuursleden. Een keer per jaar is er een ledenvergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt aan en overleg voert met de leden over beleidsbeslissingen. 

Het bestuur van S.C. Movado bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Vacature
Secretaris: Daaf Bosua
Penningmeester: Simone Schumm
Bestuurslid Financiën: Els van den Assem
Wedstrijdzaken/cp KNKV: Andrea Kock-in ‘t Veld
Bestuurslid: Vacature